Công trình đã thi công

Nhà xưởng công ty NEDEC Vina

Dự án: Xây dựng và cải tạo nhà xưởng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt trần, vách ngăn Panel, hệ thống điện.

Địa điểm : KCN Bình Xuyên II , Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH NEDEC Vina

Nhà thầu: Công ty TNHH HC CONIKO

Một số hình ảnh dự án: